ruou-nho

Lịch sử của rượu nho

Có thể giới sành rượu vang không tin, nhưng ly rượu nho đầu tiên đã xuất hiện từ thời… Đồ đá cũ, khi con người nếm thử thứ nước nho… Đọc tiếp