hoa thuy tien

Kỹ thuật bảo quản khi cắt hoa

(H2N2)-Sau khi cắt khỏi cây, cành hoa mất nguồn nước và dinh dưỡng do giả hành cung cấp. Cạnh đó các vi sinh vật gây thối rữa bắt đầu phá… Đọc tiếp