cell

Quan sát thuốc liên kết với tế bào như thế nào?

(H2N2)-Các nhà khoa học khám phá ra cách để quan sát thuốc liên kết với tế bào như thế nào. Bằng một phương pháp mới thông qua việc sản xuất… Đọc tiếp