Siêu âm trong hóa học

(H2N2)-Siêu âm có thể tạo nhiệt độ cao như nhiệt độ của bề mặt mặt trời và áp suất lớn như áp suất dưới lòng đại dương. Trong một vài… Đọc tiếp