nguyen to sieu nang

Con đường đi tìm các nguyên tố siêu nặng

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Không dừng chân tại các nguyên tố đã có, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục con đường hoàn thiện Bảng tuần hoàn hoá học (BTH).… Đọc tiếp