2 biobutanol fabrication procede AIST 20101224122223

Kỹ thuật tinh lọc butanol sinh học mới

(H2N2)-Một nhóm nghiên cứu viên thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật công nghiệp tiên tiến Quốc gia của Nhật Bản (AIST) đã phát triển một kỹ thuật tinh lọc… Đọc tiếp