small_potato

Solanine: chất gây độc ở mầm khoai tây

Lâu nay, theo kinh nghiệm dân gian, khi khoai tây nảy mầm thì không nên ăn. Vì sao không nên ăn, dưới góc độ hóa học, mầm khoai tây có… Đọc tiếp