chiral

Những vật liệu ứng dụng trong công nghệ tàng hình

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Công nghệ tàng hình là tổng hợp của rất nhiều công nghệ tiên tiến khác nhau thuộc các lĩnh vực vật lý kỹ thuật, vật liệu mới,… Đọc tiếp