songhong1503 1 20110323114533

Sông Hồng bị đầu độc bằng chì và cadimi

Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 49, CA tỉnh Yên Bái) vừa công bố kết quả phân tính kiểm định môi trường nước mặt sông Hồng tại địa bàn Yên… Đọc tiếp