chf 1259481096 20101126161835

Sự độc hại của hóa chất

(H2N2)-Trong những năm gần đây, vấn đề được quan tâm ngày càng nhiều là ảnh hưởng của hóa chất đến sức khỏe con người, đặc biệt là người lao động.… Đọc tiếp