Surimi 300x201

Qui trình sản xuất surimi

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Surimi là một từ của Nhật Bản để chỉ những sản phẩm thịt của cá đã được tách xương, xay nhuyễn, rửa bằng nước và phối trộn… Đọc tiếp