dung-dich-khoan

Tạo bông dung dịch tuần hoàn để tái chế dung dịch khoan

Nằm trong chiến lược giảm thiểu và hướng tới mục tiêu không thải chất thải khoan ra môi trường, đã có nhiều nỗ lực từ các công ty dịch vụ,… Đọc tiếp