Vận hành máy điện phân ở Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

Phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2097/QĐ-TTg ngày 28/12/2012 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hoá chất Việt Nam giai đoạn 2012 –… Đọc tiếp