Tetranitratoxycarbon

Chất hóa học mới của cô học sinh 10 tuổi

Một nữ sinh 10 tuổi đang học lớp năm tại Kansas city khi làm bài tập do thầy giáo giao cho đã ngẫu nhiên phát hiện ra một dạng cấu… Đọc tiếp