Tetrodotoxin 3D balls

Tetrodotoxin: chất độc trong cá nóc

(H2N2)-Chất độc tetrodotoxin (TTX) có công thức phân tử là C11 H17 O8 N3, là chất độc thần kinh, rất độc, gây tử vong cao, chất này cũng được phân… Đọc tiếp