analytica 20110405122909

Cơ hội ‘lên đời’ của các phòng thí nghiệm Việt Nam

10 công ty trong lĩnh vực công nghệ trong phòng thí nghiệm của Pháp sẽ tới Việt Nam trong vài ngày tới để tham gia một triển lãm tại thành… Đọc tiếp