images478362_T5_Nanotech1-20101110235703

Nano trong nông nghiệp, thực phẩm, y tế, và sản phẩm tiêu dùng

Vật liệu nano được ứng dụng rộng rãi trong nông ngiệp – thực phẩm, y tế và sản phẩm tiêu dùng. Giảm nhẹ nỗi lo ngộ độc thực phẩm Trong lĩnh vực bao… Đọc tiếp
Urea

Phát hiện nhanh urê trong thực phẩm

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Giấy thử urê và dụng cụ cảm biến urê do một nhà khoa học vừa mới chế tạo. Đây là những công cụ đắc lực cho các… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO