Thuật ngữ hóa học: Tên các nguyên tố hóa học-TCVN 5530-1991

THUẬT NGỮ HÓA HỌC Tên các nguyên tố hoá học Chemical terms Name of chemical elements   Tiêu chuẩn này quy định việc đặt tên Tiếng Việt cho các nguyên… Đọc tiếp