Peptide

Tầm quan trọng của thuốc peptit

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Tầm quan trọng của insulin như một dược phẩm là điều mà ngày nay không ai phủ nhận. Được sản xuất lần đầu tiên vào thập niên… Đọc tiếp