thuoc sau sinh hoc

Sản xuất chế phẩm thuốc trừ sâu không độc hại

(H2N2)-Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Bảo vệ thực vật đã hoàn thiện công nghệ sản xuất sử dụng 7 chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học đa chức năng để… Đọc tiếp