1 20110425125744

Các chuyên gia kêu gọi Lào từ bỏ đập thủy điện

(H2N2)-Sau khi Ủy hội sông Mekong (MRC) quyết định bàn thảo thêm về đập thủy điện gây tranh cãi của Lào, các nhà khoa học, tổ chức môi trường các… Đọc tiếp