Raman

Sử dụng tia Raman phát hiện sâu răng

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã sử dụng hệ thống chụp ảnh bằng tia Raman để biểu thị tiềm năng của kỹ thuật này đối với việc phát hiện các… Đọc tiếp