sua

WHO công bố lượng melamine cho phép trong thực phẩm

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Theo tiêu chuẩn mới, giới hạn chất melamine trong sữa bột cho trẻ em là 1mg/kg, các loại thực phẩm khác và thức ăn cho gia súc… Đọc tiếp