oxit nhom

Sử dụng tinh bột gạo chế tạo gốm oxit nhôm

Nhóm nghiên cứu Nguyễn Văn Dũng, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Võ Đình Đình Vũ, Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh… Đọc tiếp