graphene

Khám phá tính chất điện kỳ lạ của graphene

(H2N2) – Đầu tiên, đó là các phân tử có hình quả bóng được gọi là buckyballs. Sau đó là các ống nano hình trụ. Giờ đây, loại vật liệu… Đọc tiếp