Tính lượng không khí cần thiết cho một chất đốt

Chế tạo một lò đốt để sản suất sức nóng dùng để sấy các trái cây, cá, mực, v.v. hay hơi nước dùng để chạy turbine và quay generator để… Đọc tiếp