Metal Bump

Bọt kim loại dùng làm vỏ tàu

Các nhà khoa học ở Học viện Fraunhofer (Đức) vừa chế tạo thành công một loại kim loại mới có thể giúp chế tạo vỏ tàu biển nhẹ hơn loại… Đọc tiếp