TiO2  100N

Các ứng dụng quan trọng của TiO2 nano và triển vọng

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Công nghiệp chất màu titan đioxit bao gồm cả công nghệ nano đang tạo ra TiO2 siêu mịn cho những ứng dụng công nghệ cao. Cuộc cách… Đọc tiếp