traidat 20101210105632

Trái Đất dễ tổn thương với chất hữu cơ gây ô nhiễm

(H2N2)-Ngày 8/12, các chuyên gia khí hậu và hóa học của Liên hợp quốc cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm cho Trái Đất, ngôi nhà chung của nhân… Đọc tiếp