Hóa học lượng tử tính toán: Ngành khoa học của thế kỷ 21

(H2N2)-Hóa học lượng tử được sinh ra từ sự toán hóa ngành hóa học bằng cơ học lượng tử (CHLT). Việc áp dụng các phương pháp tính toán vào các… Đọc tiếp