xulynuocthai

Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng than carbon hóa

Viện Công nghệ Môi trường – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm sử dụng than… Đọc tiếp