microwave synthesis

Những ứng dụng mới của tổng hợp bằng vi sóng

Năm 1940, các nhà nghiên cứu John Randall và H.A Boot tại phòng thí nghiệm của Đại học Birmingham (Anh) đã phát minh ra thiết bị tạo vi song có… Đọc tiếp