hoboi 20110320145058

Nguy cơ từ hồ chứa clo

(H2N2)-Bơi quá lâu trong hồ tẩy bằng clo có thể tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Đó là cảnh báo của các chuyên gia thuộc Trung tâm Dịch tễ… Đọc tiếp