c40phong xa 25311 20110325094252

Bảo vệ tuyến giáp trước hiểm họa nhiễm xạ

(H2N2)-Tuyến giáp có thể bị ảnh hưởng khi nhiễm xạ. Nhiễm xạ có thể xảy ra do quá trình điều trị bệnh bằng tia xạ hoặc khi có tình trạng… Đọc tiếp