UTda17611 08a91 20110618121115

Hai loại thuốc mới trị ung thư da

(H2N2)-2 loại thuốc mới Vemurafenib và Ipilimumab giúp kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân ung thư da đã được công bố tại hội thảo Hiệp hội ung thư lâm… Đọc tiếp