U3O8_lattice

Urani – Nguyên tố phóng xạ

(H2N2)-Năm 1789, nhà hóa học người Đức Claprot (M.Klaproth) phát hiện ra một nguyên tố mới và để nhớ hành tinh Thiên Vương (Uranus) vừa được nhà thiên văn học… Đọc tiếp