20110408102252 Dam Phu My1301653932 340x250 20110411154454

Phân đạm urê: Mục tiêu xuất khẩu

(H2N2)-Hiện nhu cầu đạm urê cho sản xuất nông nghiệp cả nước vào khoảng 2- 2,2 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, dự kiến sau năm 2015 nước ta sẽ sản xuất… Đọc tiếp

Phân urea nhả chậm có thể thay thế phân urea truyền thống

(H2N2)-Tại buổi nghiệm thu đề tài “nghiên cứu quy trình sản xuất và ứng dụng phân urea nhả chậm với cây trồng”, vào chiều 27.12 tại sở Khoa học công… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Urea

Phát hiện nhanh urê trong thực phẩm

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Giấy thử urê và dụng cụ cảm biến urê do một nhà khoa học vừa mới chế tạo. Đây là những công cụ đắc lực cho các… Đọc tiếp