images478362_T5_Nanotech1-20101110235703

Nano trong nông nghiệp, thực phẩm, y tế, và sản phẩm tiêu dùng

Vật liệu nano được ứng dụng rộng rãi trong nông ngiệp – thực phẩm, y tế và sản phẩm tiêu dùng. Giảm nhẹ nỗi lo ngộ độc thực phẩm Trong lĩnh vực bao… Đọc tiếp

Vật liệu Nano trong công nghiệp, điện tử, năng lượng và môi trường

(H2N2)-Thị trường các sản phẩm ứng dụng công nghệ nano ước tính đạt từ 1- 2,6 nghìn tỷ đôla vào năm 2015. Tuy nhiên, hiểu biết về những đặc tính bất… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO