2883062737 1d3864cb9b 20120903160509

Có bao nhiêu vàng trong nước biển?

Tùy thuộc vào địa điểm lấy mẫu, trong mỗi tấn nước biển có thể có trên dưới 2 milligram vàng (1/500 gram). Trên thực tế, nước biển không những chứa vàng mà… Đọc tiếp