da phat hien ra dang vat chat moi excitonium

Đã phát hiện ra dạng vật chất mới ‘excitonium’

Các nhà khoa học đã chứng minh được sự tồn tại của một loại vật chất mới gọi là excitonium – được giả thuyết đầu tiên cách đây gần 50… Đọc tiếp
soliqgas

Các trạng thái vật chất

(H2N2)-Trạng thái vật chất là những hình thức khác nhau của pha của vật chất.  Từ trước đến nay, khi đề cập đến câu hỏi “Vật chất tồn tại ở… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

27942301thumb 300 20110114113136

Vật chất ở thể mới: vật chất toán học

(H2N2)-Chúng ta đã có chất rắn, chất lỏng, chất khí, dạng huyết tương và thể Bauxơ-Anhxtanh. Có vẻ như thời điểm chúng ta phát hiện ra dạng vật chất chủ… Đọc tiếp