vat lieu cacbon AM III

Vật liệu cacbon vô định hình AM-III cứng nhất hiện nay

Nhóm nghiên cứu ở miền bắc Trung Quốc phát triển vật liệu kính có thể dễ dàng tạo ra vết rạch sâu trên bề mặt kim cương. AM-III tạo ra… Đọc tiếp