vat lieu chong rung

Phát minh loại vật liệu chống xóc mới

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà khoa học Nhật đã phát minh ra một loại vật liệu chống xóc mới, có thể chịu được nhiệt độ cực cao. Loại vật liệu… Đọc tiếp