pin_ion_liti

Pin ion liti có dung lượng, mật độ dòng lớn

Một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường trung học Khoái Châu (Hưng Yên), đã nghiên cứu chế tạo… Đọc tiếp