mof1 20110624144434

Vật liệu khung hữu cơ – kim loại (Metal Organic Framework, MOF)

(H2N2)-MOF là vật liệu có độ xốp cao được tạo thành khi các ligand carboxylat hữu cơ gắn kết với các cluster kim loại để tạo ra cấu trúc khung… Đọc tiếp