nano

Vật liệu nano carbon sản xuất tại Khu CNC TP HCM có thật sự ưu việt?

Những hình ảnh về vật liệu ống nanocarbon của nhóm nghiên cứu ở Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu CNC TP HCM, là những vật liệu có kích thước… Đọc tiếp