hop chat dac biet

Hợp chất có cấu trúc đặc biệt cho công nghệ nhiệt điện

Vật liệu nhiệt điện hoạt động theo nguyên tắc chuyển hóa sự khác biệt về nhiệt độ thành điện áp. Nếu hai phần của vật liệu có sự khác biệt… Đọc tiếp