polymer

Chuyện một sản phẩm nghiên cứu và thị trường

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Vật liệu polyme siêu hấp thụ nước là một trong số những sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại Viện Hóa học (Viện Khoa học… Đọc tiếp