renewable material

Các công ty hóa chất tìm kiếm nguyên liệu có thể tái sinh

Công ty Unilever, Tập đoàn hàng đầu của Anh và Hà Lan trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình, đã bắt đầu… Đọc tiếp