Những vật liệu mới thông minh-Phần 3

Tiếp theo Phần 1 & Phần 2 III. Các vật liệu được kích hoạt từ: lực hấp dẫn của các hạt nhỏ Một nhóm vật liệu thông minh khác bao… Đọc tiếp

Những vật liệu mới thông minh-Phần 2

Tiếp theo Phần 1 II. Những vật liệu được kích hoạt điện: Các phẩm mầu thông minh Một loạt mở rộng các công nghệ đã được nghiên cứu với việc… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Những vật liệu mới thông minh-Phần 1

Giới thiệu Vật liệu thông minh là những vật liệu mà có thể làm thay đổi các tính chất phù hợp với những thay đổi của môi trường xung quanh.… Đọc tiếp