biofuel logo round

Sản xuất nhiên liệu sinh học trực tiếp từ vi khuẩn

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà nghiên cứu từ Viện Phát triển Sinh học thuộc Đại học bang Arizona đã tìm được phương thức sản xuất nhiên liệu sinh học từ… Đọc tiếp